Jaké potíže v oblasti veterinární homeopatie řešíme v naší poradně nejčastěji?

1. Potíže s "chováním" u psů:

 • dominantní chování, přílišná teritorialita
 • neposlušnost a vzdor
 • sexuální hyperaktivita
 • agrese, agrese ze strachu, agrese z úzkosti
 • separační úzkost a destruktivní chování jako její důsledek
 • strach z ostatních psů, přílišná submisivita
 • jiné

Tyto potíže úspěšně a šetrně korigujeme jak homeopatickými léky v rámci konstituce (celkového obrazu) psa, tak předpisem květových/ rostlinných esencí speciálně určených k léčbě psů/ koček/ koní. Všechny esence jsou vyrobeny v Británii.

2. Potíže kocourů/ kočiček s močovými cestami:

 • chronické potížemočových cest a ledvin u koček při nevhodné dietě a nedostatku pohybu
 • chronické potíže vzniklé předchozím používáním/ nadužíváním chemických léků/ ATB v kombinaci s nesprávnou dietou
 • chronické potíže kocourů po radikálních zásazích v oblasti močových cest

3. Ekzémy a jiné kožní potíže zejména psů:

 • po vakcinaci nebo jako každoroční vakcinace u starších jedinců
 • po pobytu v prostředí zamořeném chemikáliemi nevhodnými pro živé organismy - postřiky vegetace
 • jako důsledek aplikace silných chemických léků - steroidů
 • kožní potíže robustních plemen s hustou srstí - "hot spots"

4. Falešná březost u fen:

 • relativně běžná potíž u fen všech ras, velmi dobře reagující na šetrnou homeopatickou léčbu

5. Pooperační péče/ péče po zákrocích:

 • velká dominanta homeopatie - následná léčba po nevyhnutelných zákrocích, podpora hojení tkání a regenerace operovaných míst
 • celková regenerace a revitalizace jedinců
 • doplnění potřebných minerálů a prvků v podobě, která se snadno vstřebává
 • paliativní péče u velmi starých trpících jedinců v terminální fázi života