Případ Thea Sin/ Oxytocinum:
pacientka Daniela, 31 let, psychické potíže po porodu, post-partum deprese, potíže s kojením novorozence,
emocionální nestabilita, hysterie
Už v telefonu při sjednávání konzultace zní velmi úzkostně, napjatě a má slzy na krajíčku, objednávám ji
hned na druhý den. Je v šestinedělí, ještě zdaleka zahojená porodní poranění. Učí se kojit, moc jí to nejde,
často volá do laktační poradny, kde jí pokaždé poradí něco jiného. Je z toho vystresovaná, bezradná, je
fyzicky unavená, psychicky strhaná a emocionálně velmi proměnlivá.
Velmi proměnlivé nálady každý den, po celý den: naprostá deprese, zoufalství a pocit beznaděje a bezmoci,
vztek a naštvání, že je na všecko sama, podrážděnost na manžela a rodinu, že jí nemohou pomoct, a
přiznává, že i když jí okolí pomoc nabízí, stejně neví, co by za ni mohli udělat, takže je zase naštvaná,
pořád dokola.
Krátké chvilky ji naplňují pocitem štěstí, že má miminko, ale říká, že těch chvilek je strašně málo a celkově
si to vůbec nedokáže užít. Že se tak moc na všecko těšila, ale realita je tak těžká, tvrdá, všecko ji bolí,
nemůže spát, z toho už je také na dně, když usne, vzbudí se malý na kojení, chce kojit a nejde to, pláč,
křik…. toto vše pořád dokola.

Fyzické potíže: “porod celkem normálně, bez komplikací, jen lokální zhmoždění porodních cest a nějaké
drobné šití.... ale problém prý nastal se začátkem kojení: malý se neuměl přisát, neuměl hned bradavku
uchopit, sestřička v porodnici se chovala netrpělivě,kojení ukázala jen nedostatečně, vždy ji odbyla a
nabízela láhev s mlíčkem se slovy, že doma v klidu půjde všechno lépe. Daniela byla udivená a zklamaná,
že to, co si představoval před porodem, nakonec funguje úplně jinak, jak na běžícím páse.” Už se těšila
domů, že bude mít na malého více klidu, prostoru, poradí se s mámou, kamarádkami, bude spát ve své
posteli…
Doma je ale paradoxně vše jinak: malý hodně pláče, je neklidný, málo pije, Daniela začne brzy trpět
spánkovou deprivací, je nespokojená sama se sebou, roste v ní pocit selhání, když se ptá maminky na
kojení a doporučení nefungují, je na ni naštvaná, zoufalá, že nic nefunguje.
Na konzultaci přichází bez miminka, je ráda, “že si od něj na chvíli může odpočinout a doslova se od něj
fyzicky vzdálit”. Dělá dojem velmi vyčerpané, křečovité, zoufalé maminky, vzlyká a pláče, má pocit, že se jí
vůbec nic nedaří.
Nejvíce ji trápí, že “se na malého nedokáže napojit, že se na něj tak moc těšila, ale vůbec si ho neužívá,
jako by mezi nimi byla nějaká bariéra, je z toho zoufalá. Jako by k němu cítila málo lásky, nemůže se k tomu
přinutit, prostě to samo nějak nejde. Z toho má obrovské deprese a vyčítá si to. Vždy, když začne malého
kojit, neuvěřitelně ji bolí bradavky, má pocit, jako by v nich řezaly žiletky, takže i ta bolest, kterou při kojení
trpí, ji od něj oddaluje.” S pláčem přiznává, že “tou bolestí má chuť mu nějak ublížit, nějak ho zmačkat do
kuličky a zahodit, aby už té hrozné bolesti a celého zoufalství byl konec.” Vzápětí se za to nenávidí a upadá
do ještě hlubšího žalu a pocitu viny. Jako by z toho nebyla cesta ven.

Zacyklený stav, ve kterém se mísí nervové vyčerpání, deprese, frustrace, hněv, sklon k násilí (i jen v
představě), bolesti, neschopnost se uvolnit a odpočinout, předrážděnost. Uvidíme, že toto je vrchní slupka
případu. Celkový kontext příběhu je širší a hlubší.

Thea Sinensis - čajovník čínský
tento homeopatický lék je v tabulce kvetoucích rostlin Michal Yakir umístěn v 1. řádku 4. sloupce

Z knihy Wondrous order od Michal Yakir

Obecná témata 1. řádku (jakéhokoli sloupce):
● podvědomí, nevědomí
● vše spojené s obdobím před početím, prenatálním životem, těhotenstvím
● nepřipravenost na život, nezralost
● předčasné narození, smrt
● mýtus, šaman

Obecná témata 4. sloupce:
● zralost nebo opak
● výživa (materiální i emocionální)
● vztah matka - dítě
● zralost a připravenost k mateřství nebo opak
● rovnoprávnost mužského a ženského prvku nebo nedostatek, snaha dosáhnout vyrovnanosti M x F
● témata vyrovnanosti - oddělit se od rodiny, ale přesto zůstat vyživován x zůstat, dále být vyživován,
ale zůstat vyrovnaný
● schopnost dávat, pečovat, vyživovat, chránit nebo opak
● bezpečí v rodině x opak
● bezpečí od matky x opak
● pocit opuštění, oddělit se
● dostávat x nedostávat
● akumulace materie x nedostatek
● vše, co se týká výživy, trávení
● patologie trávicího traktu po celé délce (od úst po konečník), metabolické poruchy
● vyrovnanost ženského prvku nebo opak
● dávat, vyživovat, aniž bychom se vychylovali z rovnováhy
● téma zodpovědnosti v rodině - přílišná zodpovědnost a z toho plynoucí patologie
● patologie se dědí z generace na generaci po ženské linii
● předčasné odpojení se od rodiny, od zdroje výživy (zůstat ve spojení x oddělit se)
● vyrovnanost, stabilita, kořeny, podporující x podporovaný
● důvěra nebo opak, existenční nejistota
Specifická témata Theales - čajovníkotvaré
● nedostatečná výživa a mateřská podpora “nedostali jsme řádné základy do života”
● patologie NS, přecitlivělost NS, přehnané reakce, neschopnost ovládat impulsy, které vedou k
projevům násilí a dysfunkčnímu mateřskému chování
● přestimulovanost, halucinace, přecitlivělost na chlad a bolest, tiky, paralýza, ztráta citu, epileptické
záškuby

Svou polohou v prvním řádku se rostliny z tohoto řádu budou projevovat také tématy, jako:
● podvědomí, temnota, stín (CC Jung), život před životem, rozhraní mezi viditelným a skrytým
● nekontrolovatelné impulsy z podvědomí: emoční nestabilita, deprese, myšlenky na násilí, touha zabít
● zvukové halucinace (někdo zaklepal na dveře) - pocit, že jsme mezi světy, chvíli tady, chvíli tam
● karmická zátěž
Hypericum perfoliatum - třezalka tečkovaná - ještě nejsme zcela přítomni na tomto světě
Thea - vidiny duchů, hlasy, pocit, že se vznáší nad zemí, intenzivní vjemy na úrovni NS, nabuzený NS (jako
po zvýšené konzumaci čaje - teinu/ kávy - kofeinu)

Jinými slovy: veškeré léky 4.sloupce zahrnují téma VÝŽIVY a snahy o vyrovnání ženské role, tedy
zabezpečit primární materiální výživu - mateřské mléko - a emoční výživu, lidské teplo, péči, něhu, měkkost,
přijetí… oproti mužské roli - materiální zabezpečení rodiny, pracovní výkon, úspěchy v práci, zodpovědnosti,
kumulace fyzického bohatství…

Předpis: Thea sinensis c200, 1 dávky každý den, do týdne kontrola

Kontrola - telefonická:
● Daniela mnohem klidnější, může se v klidu najíst, může si zdřímnout i přes den
● malý více a klidněji spí
● malý se lépe kojí, protože více spí a tím se mámě vytvoří více mléka - oba spokojeni
● “všecko se doma uklidnilo, jako by si všecko sedlo”
● konečně udělala fotky malého, začala všem známým a rodině rozesílat, předtím na to ani neměla
myšlenky
● “předtím mi bylo pořád zima, nyní mám více vnitřního tepla, až s tím teplem jsem si uvědomila, jak
jsem byla zmrzlá”
● “mám jinou barvu pleti, už nejsem tak bílá”
Jak dál: lék vysadit a znovu užívat, když se vrátí symptomy

Až zpětně mě napadl ještě lék Oxytocin, který má v určitých projevech podobné symptomy jako Thea. Stav
Oxytocin u rodiček může vzniknout podáním umělého Oxytocinu k indukci porodu - lékařům se zdá, že
porod nepostupuje tak, jak oni potřebují, proto ho chtějí urychlit. Toto vede nejen ke zbytečnému utrpení
rodičky při porodu - velmi silné kontrakce, ale hlavně k hormonální dysbalanci po porodu: deprese -
poporodní blues, špatný bonding maminka miminka, potíže s kojením, pocity selhání, špatné hojení. Takový
začátek nového života si nikdo nepřeje a přesto se tolik porodů indukuje, vetšinou zcela zbytečně.
Homeopatický lék Oxytocin lze podat i mnohem později, zejména pokud vztah matky s dítětem má určité
projevy a v příběhu pacientky se ukáže, že tato medikace byla v průběhu porodu podána. Nejdelší odstup
od porodu, který vyžadoval homeopatikum Oxytocin, byl 23 let! 23 let neuspokojivého, “ježatého” vztahu
plného nedorozumnění, vzájemných zklamání a nepochopení mezi matkou a dcerou!

 


Komentáře

Přidat nový komentář